Invoering continurooster

31 maart 2017 - 3 min read

Een update voor onze klanten

De lange pauze tussen de middag in Nederland komt nog uit de tijd dat er tussen de middag warm werd gegeten. Inmiddels zijn er nog maar weinig gezinnen waar dit gebeurt. Tegenwoordig blijft een groot deel van de kinderen tussen de middag op school waardoor veel ouders in deze pauze hun brood op kantoor moeten eten. Daarnaast blijkt het steeds lastiger werknemers te vinden die een ‘9 to 5’ mentaliteit hebben.

Continurooster; wat houdt dat in?

elgentos heeft hierom als een van de eerste bedrijven in Nederland besloten het zogeheten ‘continurooster’ in te voeren. Dit houdt in dat de werkdagen korter zijn en de werknemers verplicht tussen de middag op kantoor moeten overblijven. De pauze tussen de middag maakt deel uit van de kantoortijd, die dan zal lopen van 8:30 tot 15:00. Omdat de werknemers eerder vrij zijn is daarnaast besloten om de zaterdag als werkdag in te voeren.

Door de invoering van het continurooster eten alle werknemers kort op kantoor met de leidinggevenden, waarna ze nog een kwartier tot half uur naar buiten mogen. Dit laatste gebeurt onder toezicht van de leidinggevenden.

Verschil kantoortijd en werktijd

Onder kantoortijd wordt verstaan de tijd dat werknemers daadwerkelijk aanwezig zijn. Kantoortijd is iets anders dan werktijd. Onder werktijd valt dat deel van de kantoortijd waarin de werknemers daadwerkelijk aan het werk zijn. Wij denken dat we met deze aanpassing efficienter en productiever kunnen werken. Het streven is dan ook om in de toekomst alleen van 1-4 te kunnen werken met meer medewerkers en een gelijk aantal FTE.

Voordelen continurooster

De voordelen van een continurooster zijn;

  • Het is makkelijker voor kinderen om hun schooltijden op hun ouders werktijden af te stemmen.
  • Werknemers hoeven maar twee keer (in plaats van vier keer) door het drukke verkeer (veiliger).
  • Het is rustiger voor de werknemers.
  • Werknemers zijn eerder thuis.
  • Nakantoorse- of buitenkantoorse organisaties heeft meer tijd voor activiteiten.
  • Sport-, muziek- en cultuurverenigingen hebben meer tijd om hun activiteiten aan te bieden.

Nadelen continurooster

De nadelen van een continurooster zijn;

  • Voor sommige werknemers is het juist lastig dat ze eerder vrij hebben.
  • Sommige werknemers vinden het moeilijk om de zondag vrij te hebben omdat dat het ritme doorbreekt.
  • Werknemers kunnen tussen de middag niet even naar huis en daar in een kleine omgeving even tot rust komen.
  • Geen keuze tussen wel of niet overblijven.

Graag voor 15:00 contact opnemen

Wij vinden de voordelen grotendeels opwegen t.o.v. de nadelen en hebben dus besloten om deze roosterwijziging vanaf aanstaande zaterdag in werking te laten treden. Mocht u klant bij ons zijn, dan vragen wij u vriendelijk uw zaken met ons voor 15:00 te regelen.


Adres

Hereweg 120
9725 AK Groningen
Nederland

Let op: betaald parkeren